ASP.NET:利用RegexStringValidator验证字符串格式

0 个评论
ASP.NET:利用RegexStringValidator验证字符串格式
(1)判断字符串是不是邮箱格式:设定邮箱的正则表达式为RegexStringValidator的参数,然后对需要验证的字符串进行验证就可以了,方法很简单: private bool EmailDetecton(string str) { string pattern = @^[a-zA-Z\.\-_]+@([a-zA-Z\.\-_]+\.)+[a-zA-Z]{2,4}$; RegexStringValidator rsv = new RegexString...
2008-07-17 / 学习心得 / 4,159浏览
阅读全文